Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Møder

Kommunaldirektørnetværket mødes ordinært 5 gange årligt. Der afholdes ekstraordinære møder eller temamøder efter behov. Herudover afholdes der årligt et seminar i december måned.

Det er som udgangspunkt kommunaldirektørerne, der deltager i møderne i netværket. I tilfælde af afbud kan kommunaldirektørerne sende deres stedfortrædere.

Herudover inviteres Regionsdirektøren som udgangspunkt til at deltage i de ordinære møder eller dele heraf.

KKR sekretariatet (KKR Midtjylland) deltager også i møderne i KD-Net.

Dagsordener og referater fra møderne kan ses via menuen til venstre.